Careers

Ние, Tрансекспрес ЕООД бихме искали да предоставим шанс за професионално развитие на специалисти в логистиката и спедицията, търсещи работа.

С осoбено внимание ще бъдат разгледани кандидатурите на колеги с известен опит в областта на спедицията, умения в продажбите и мениджърски качества.

Изпращайте своята професионална автобиография и мотивационно писмо на имейл адрес: petrov@transexpress.bg


We, TransExpress ltd would like to give a chance for career development to freight forwarding and logistics specialists looking for employment.

We will focus particular attention to applicants who have significant experience in the field of freight forwarding and sales and also possess managerial skills.

Please send your CV and motivation letter to e-mail: petrov@transexpress.bg.


Специалист продажби и организатор верига на доставките /логистика/

 

Описание и
Изисквания:
Ние сме водеща логистична фирма, осъществяваща спедиторска, транспортна, складова и митническа дейност. Специализирани сме в железопътните, комбинираните, ко-модалните и интермодалните транспорти.

Във връзка с планирано разрастване в платформа “Групажни и комплектни пратки по шосе, в контейнери и по въздух”, търсим специалисти, които да подсилят в оперативно отношение и особено в продажби съществуващия екип в следните наши продукти: “Групажни транспорти по шосе”, “Комплектни трансторти по шосе”, “Транспорти трети страни – Грузия, Армения, Азърбейджан”, “Контейнерни и авио транспорти”.

Кандидатът следва да има умения в организацията на групажни транспорти, да познава търговската практика и документооборота.
Той следва да има опит в логистична, спедиторска фирма в аспекта, определен по-горе.
Очаква се да владее английски език, като всеки следващ език е предимство.
Да притежава: отлична комуникационна техника, продажбени умения, насоченост към клиента.
Да работи: в информационната система на фирмата, да отговаря за развитието на CRM системата, за директния маркетинг, връзките с клиентите, тяхното сегментиране и привличане, за позиционирането на фирмата в социалните мрежи, развитието и осъвременяването на web site.

Мениджмънтът насърчава служителите да се включват в гъвкави екипи при изпълнението на по-сложни транспорти и операции, както и поемането на допълнителни фунции в дейността на фирмата, според индивидуалните възможности и качества. В този смисъл кандидатът трябва да очаква по-разнообразна и динамична среда, в която да развие различните си качества, умения и възможности. Участието в гъвкави екипи и поемането на повече функции е това, което се оценява положително. Всеки служител се оценява индивидуално спрямо собствените му качества и постижения и в зависимост от резултатите на екипите, в които участва, както и от изпълнението на фирмените цели.

Кандидатът следва да представи автобиография със снимка и в случай на негово първоначално одобрение, да отговори на въпроси по електронната поща. Съставянето на лично мотивационно писмо е необходимо преди явяването на интервю при отправена покана.

Месторабота: София
Comments for this post are closed.