Careers

Ние, Tрансекспрес ЕООД бихме искали да предоставим шанс за професионално развитие на специалисти в логистиката и спедицията, търсещи работа.

С осoбено внимание ще бъдат разгледани кандидатурите на колеги с известен опит в областта на спедицията, умения в продажбите и мениджърски качества.

Изпращайте своята професионална автобиография и мотивационно писмо на имейл адрес: petrov@transexpress.bg


We, TransExpress ltd would like to give a chance for career development to freight forwarding and logistics specialists looking for employment.

We will focus particular attention to applicants who have significant experience in the field of freight forwarding and sales and also possess managerial skills.

Please send your CV and motivation letter to e-mail: petrov@transexpress.bg.


Специалист продажби и организатор верига на доставките /логистика/

 

Описание и
Изисквания:
Ние сме водеща логистична фирма, осъществяваща спедиторска, транспортна, складова и митническа дейност. Специализирани сме в железопътните, комбинираните, ко-модалните и интермодалните транспорти.

Във връзка с планирано разрастване в платформа “Групажни и комплектни пратки по шосе, в контейнери и по въздух”, търсим специалисти, които да подсилят в оперативно отношение и особено в продажби съществуващия екип в следните наши продукти: “Групажни транспорти по шосе”, “Комплектни трансторти по шосе”, “Транспорти трети страни – Грузия, Армения, Азърбейджан”, “Контейнерни и авио транспорти”.

Кандидатът следва да има умения в организацията на групажни транспорти, да познава търговската практика и документооборота.
Той следва да има опит в логистична, спедиторска фирма в аспекта, определен по-горе.
Очаква се да владее английски език, като всеки следващ език е предимство.
Да притежава: отлична комуникационна техника, продажбени умения, насоченост към клиента.
Да работи: в информационната система на фирмата, да отговаря за развитието на CRM системата, за директния маркетинг, връзките с клиентите, тяхното сегментиране и привличане, за позиционирането на фирмата в социалните мрежи, развитието и осъвременяването на web site.

Мениджмънтът насърчава служителите да се включват в гъвкави екипи при изпълнението на по-сложни транспорти и операции, както и поемането на допълнителни фунции в дейността на фирмата, според индивидуалните възможности и качества. В този смисъл кандидатът трябва да очаква по-разнообразна и динамична среда, в която да развие различните си качества, умения и възможности. Участието в гъвкави екипи и поемането на повече функции е това, което се оценява положително. Всеки служител се оценява индивидуално спрямо собствените му качества и постижения и в зависимост от резултатите на екипите, в които участва, както и от изпълнението на фирмените цели.

Кандидатът следва да представи автобиография със снимка и в случай на негово първоначално одобрение, да отговори на въпроси по електронната поща. Съставянето на лично мотивационно писмо е необходимо преди явяването на интервю при отправена покана.

Месторабота: София

Trans Express celebrates 25 years under the slogan “KEEP MOVING”

TE_logo_25 NEW

             GREEN, SMART AND EFFICIENT TRANSPORT SOLUTIONS

KEEP MOVING

 

Dear colleagues,

These are the slogans reflecting to the new face of our company on the logistics market, as well as launched new brand and website in process.

Created 25 years ago by a few professional forwarders inherited the long-term experience of our profession since 1950s, TransExpress is an established and modern company.As from the beginning 80% of cargo volumes are generated and paid in Europe and globally. This is to prove the assessment for TransExpress on the foreign markets in terms of quality, efficiency and neutrality. We do appreciate the long-term strategic partnership with some of the best companies in Europe, as well as through participation of  alliances of independent forwarders we do achieve our full global network.  We are members of CPN (Cargo Partners Network), WCA (World Cargo Alliance) and IBS (Interessengemeinschaft der Bahnspediteure).At  the same time we commit an effort to contribute to logistics efficiency of our Bulgarian customers and their trust on us is of real importance. We shall be much more active in future on the local market.We are socially responsible company not only by encouraging and operating ecological modes of transports as a priority, but also as being very active in the work of our associations representing the branch of freight forwarding  and logistics on national, European and global scene: NSBS, CLECAT, FIATA.   Thanks to such a leadership position we do contribute to better understanding and increasing of the role of the logistics company within the economy of Bulgaria, EC and other parts of the world.

We are launching the project for build-up of multimodal logistics platform Sofia West with an open access on the territory of the rail station Voluyak and ring road of Sofia where we are looking forward to a Platform for partnership and network with railway operators from Bulgaria and neighbouring countries and those in Central and Western Europe, Ukraine, Georgia and why not China; with logistics providers and other terminal operators; with Rail Infra and Sofia Municipality, Ministry of Transport and Communicating of Bulgaria, EC and the funding institutions, UIRR. Our partners for the project are consultants, architects, engineers, building-up companies and investors in order to allow it be functionate in next few years to come.

Finally, we are to thank those who established the company, made this project to happen in a sustainable way for 25 years now. We are to appreciate contribution of all members of staff of TransExpress and related companies for their efforts to identify our company with the label of quality and trust in logistics. Some of them are not among us anymore, few found another career development, but the main asset in terms of co-workers are with us today and we do rely on our team for the future stage of development.

We should thank to our famillies for their understanding and support in difficult moments and  sacrificed their comfort.

We do thank you ALL , as well as to the God Who allowed this to happen!