News and Media

International Rail Freight and Multimodal Transport Summit 2024

FIATA Past Presidents Future Vision

НКЖИ блокира усвояването на милиони евросредства

FIATA President: Multimodality, Digitization, Good Infrastructure Are the Future

Busan Says It All

Иван Петров: Логистичните компании опитват да отговорят на пазара

FIATA Review

Интермодалният терминал София – запад ще е екологичен и ефективен

Petrov First FIATA Electronic President

WIkipedia Ivan Petrov

Българинът Иван Петров е избран за президент на FIATA

Интервю за Bloomberg TV

Иван Петров е новият президент на FIATA

Иван Петров е новият президент на Международната федерация на спедиторските сдружения

Транс Експрес чества 25 годишен юбилей

Новини издание 7

Новини издание 6

Новини издание 5

Новини издание 4

Новини издание 3

Новини издание 2

Новини издание 1

(+359) 2 91977
transexpress@transexpress.bg

Follow Us